کانون فرهنگی هنری الغدیر کانون فرهنگی هنری الغدیر مسجد صاحب الزمان قهدریجان | آدرس: اصفهان - قهدریجان - خیابان مدرس - کوچه شهید قدیری - مسجد صاحب الزمان تلفن : 37509506-031 پیامک :50002404040240 | Www.K-Alghadir.ir